BKR

De GGD en overige instanties controleren al onze locaties elk jaar en met trots kunnen wij zeggen dat Mijn Kinderopvang goed functioneren en goed gekeurd zijn.

BKR BSO

De pedagogisch medewerksters werken conform de Beroepskracht- kind ratio.  Deze ratio verschilt op alle groepen i.v.m. de leeftijden van de kinderen.  De drie-uursregeling BKR afwijken  Op onze vestigingen zijn wij altijd met minimaal 2 mensen in het gebouw, dit kunnen twee professionals zijn of 1 professional met een stagiaire of een andere volwassenen. Wanneer er één pedagogisch medewerker op een groep staat bv. tijdens de haalmomenten, wijken wij af van het BKR voor een half uur max tussen 15:00 en 15:30. De pedagogisch medewerker kan bij nood zich richten tot de pedagogisch medewerkers van de andere groepen of de stagiair. Bij de voorschoolse opvang op De Grote Dans kan de pedagogisch medewerker hulp krijgen van pedagogisch medewerkers van het kinderdagverblijf die aan de overkant gevestigd is. Omdat sommigen scholen al om 14:00 uit zijn, verzamelen we op de BSO tussen 13:00 tot 15:30 uur. Om 15:30 uur splitsen de BSO groepen naar eigen stamgroep.  Dit geldt voor alle dagen behalve de woensdagen, op de woensdag zijn de scholen vanaf 12:00 uit.  De ouders worden hierover bij de intake geïnformeerd  en herhaald bij tussen gesprekken. Door een kleine overdracht tussen de PM'ers over bijzonderheden van elke kind als die er zijn vanuit school kan de PM haar groepje op de stamgroep verder begeleiden de rest van de middag.  Tijdens een vakantie- of studiedag mag je voor een periode van 3 uur max per dag afgeweken worden van de BKR. Op de BSO werken medewerkers in vakanties meestal een hele dag en het kan mogelijk zijn dat we afwijken van de BKR.  Wij wijken af tussen 8.30 – 9.00 uur, 13.00 – 14.00 uur en tussen 17.30 en 18.30 uur.  Wij wijken niet af tussen 6.30 en 8.30, tussen 9.00 en 13.00, tussen 14.00 en 17.30 uur.

Via Beroepskracht-Kindratio (BKR) berekenen wij de beroepskracht- kind ratio en wij houden ons strikt aan deze norm.

BKR KDV  
De drie-uursregeling

Het overschrijden van BKR doen wij aan de dagranden ( vroege ochtend en late middag) en tijdens de pauzes. Dit doen wij maximaal 3 uur per dag.

06:30 - 08:00 uur:
er wordt niet afgeweken van de BKR
08:00 - 08:30 uur:
er wordt ( mogelijk ) afgeweken van de BKR
08:30 - 13:00 uur:
er wordt niet afgeweken van de BKR
13:00 – 14:00 uur:
er wordt afgeweken van de BKR in verband pauzes, 2 PM-ers gaan met pauze en 2 PM-ers blijven op de groep. De meeste kinderen liggen in bed.
14:00 – 17:00 uur:
er wordt niet afgeweken van de BKR
17:30 – 18:00 uur:
er wordt ( mogelijk ) afgeweken van de BKR
18:00 – 18:30 uur:
er wordt niet afgeweken van de BKR