Voorschoolse opvang

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar voelen zich thuis op de buitenschoolse opvang van ”Mijn Kinderopvang”. De voorschoolse opvang (VSO) is de opvang voor schooltijd, op wekelijkse vrije dagen en in de schoolvakanties. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat de opvang geen voortzetting is van de school, maar wel een goede voorbereiding voordat de kinderen naar school gebracht gaan worden.

Een goed begin

We vinden het belangrijk dat de kinderen voordat zei naar school gaan, goed aan de dag beginnen. We zitten gezellig bij elkaar, en bieden een ontbijtje aan en vertellen wat we vandaag van plan zijn om te doen of te beleven als we naar school gaan.Alles is gebaseerd op het plezier van de kinderen. Soms heeft de leidster een voorstel, maar soms hebben de kinderen een idee. Door de uitwisseling ontstaat een sfeer van samen dingen doen en daarin jezelf kunnen zijn.Het is huiselijk en wanneer je even iets alleen wilt doen, mag dit ook. Er is vrijheid binnen de structuur van het ritme waarin de ochtend plaats vindt. Rond 08:00 uur bereiden de PM-ers en vaste chauffeurs die de kinderen naar school brengen.

GRATIS Haal & Breng Service

Voorschoolse opvang is niet altijd op de school zelf. Wanneer uw kind zelf naar school kan/mag fietsen of lopen, maken we hierover schriftelijk afspraken. Als de VSO te ver van de school is, dan zorgen wij ervoor dat uw kind gebracht wordt door bijvoorbeeld de groepsleiding of door ons wagenpark, vraag naar de voorwaarden.
Alle kinderen die op de VSO zitten worden gratis door “Mijn Kinderopvang” naar school gebracht. GRATIS opgehaald worden van huis naar de kinderopvang is mogelijk. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Bij 1 kind plaatsing voor 5 dagen in de week compleet BSO of NSO met vakantieopvang.
  • Bij 2 of meer kinderen vanaf 3 dagen in de week compleet BSO of NSO met vakantieopvang.
  • Ouders houden rekening dat hun kind bij het ophalen en brengen met het onvoorziene en daarom de kinderen maximaal 15 min. eerder of later thuis opgehaald of gebracht kunnen worden.
  • Is het tijdstip niet mogelijk wegens roostertechnisch om uw kind opgehaald of gebracht te worden, dan zult u als ouder een ander tijd moeten geven dat wel past in de rooster van halen en brengen van Mijn Kinderopvang.

Extra dag, ruilen, marge en studiedagen

Het kan natuurlijk gebeuren dat u tijdelijk extra opvang nodig heeft of een dag wilt ruilen. Hiervoor kunt u met de leidster een speciaal formulier invullen. Als er plaats is op de groep, kunt u binnen zeven dagen ruilen of extra dagen afnemen. " U heeft recht op 4 ruildagen per jaar, dus 1 per kwartaal"Voor het pakket VSO heeft u GEEN recht op opvang tijdens de Marge en studagen van uw basisonderwijs.(Heeft u kind(eren) een margedag of een studiedag dan wordt hij of zij opgevangen op de kinderopvang, maar alleen als jou kind een NSO of een BSO pakket heeft MET vakantieopvang)

De schoolvakanties

Voor de planning van de schoolvakanties hanteert ”Mijn Kinderopvang” de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs. Elk jaar ontvangt u een overzicht van de schoolvakantieweken. Afwijkende vakantiedagen worden gezien als schoolvrije dagen. Wilt u tevens een vakantiepakket afnemen voor uw kind-(eren) dan is dat mogelijk en in combinatie met het VSO pakket. “Mijn Kinderopvang” organiseert met name in de vakanties verschillende activiteiten, zoals; een bezoek aan een museum of pretparken en dat allemaal GRATIS u zult nooit een apart factuur hiervoor ontvangen. U kunt bij ons Voorschoolse, Naschoolse of compleet Buitenschoolse opvang afnemen.

Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen in het kinderdagverblijf. U kunt dan zelf de sfeer proeven. Uw kind kan dan rondkijken in de groep en kennismaken met de leiding en andere kinderen. Zo wordt de eerste dag iets minder spannend.

Openingstijden

VSO
Ma, t/m Vr - 06:30 t/m 08:30
KDV
Ma, t/m Vr - 06:30 t/m 18:30
NSO
Ma, Di, Do, Vr - 13:30 t/m 18:30
Woe - 11:30 t/m 18:30
BSO
Ma, Di, Do, Vr - 06:30 t/m 08:30
Ma, Di, Do, Vr - 13:30 t/m 18:30
Woe - 11:30 t/m 18:30