Een vertrouwde omgeving voor uw kind

Dat is wat het kinderdagverblijf van “Mijn Kinderopvang” uw kind biedt. Onze pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich geborgen voelt en de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen zodat u de zorg voor uw kind met een gerust hart uit handen kunt geven. Het kinderdagverblijf is een kleurrijke, aangename en veilige plek voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Alle ruimtes in het kinderdagverblijf en het speelgoed zijn volledig op hen afgestemd. De PM-ers vanuit hun eigen betrokkenheid zorgen zij ervoor dat uw kind zich thuis voelt op de opvang. Want kinderen die zich op hun gemak voelen, kunnen zich ontplooien en kunnen hun grenzen verleggen. Als uw kind tien weken oud is, is het van harte welkom op het kinderdagverblijf.

De kinderen verblijven in een groep met vaste, vertrouwde leiding (pedagogisch medewerkers gediplomeerd). Elke groep is zodanig ingericht dat elk leeftijdskind zich kan vermaken en genoeg uitdaging heeft.
Mijn Kinderopvang heeft verschillende groepsvormen te bieden, zowel horizontaal als verticale groepen. Elke groep kent een vaste basis, met steeds dezelfde kinderen, aangevuld met enkele plaatsen voor kinderen die gebruik maken van onze flexibele opvang.

Dagindeling

Jonge kinderen hebben veel warme zekerheid en regelmaat nodig. Het geeft hen een gevoel van veiligheid en van daaruit kunnen zij zich ontwikkelen. Daarom kent de dagindeling meerdere vaste momenten. Er zijn vaste tijden waarop u de kinderen kunt halen en brengen en er zijn vaste momenten om te eten, samen te drinken en te slapen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor vrij spel. De jongste kinderen hebben hun eigen dagritme. Ze worden net zoals thuis volgens hun eigen schema met liefde gevoed, verschoond, geknuffeld en in bed gelegd.

Eten en Drinken

Voor sommige kinderen komt het ontbijt ’s morgens thuis wat te vroeg. Zij hebben er moeite mee om zo vroeg al een gezonde maaltijd te eten. Uit onderzoek is gebleken dat het broodontbijt zorgt voor vrijwel alle voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft. “Mijn Kinderopvang” biedt kinderen daarom de mogelijkheid om te ontbijten op de opvang. Ouders zijn hierdoor flexibeler en de kinderen beginnen de dag met een gezonde start. ”Mijn Kinderopvang” vindt het belangrijk dat kinderen de gelegenheid krijgen op de opvang om een verse warme maaltijd te kunnen nuttigen.

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen. We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden. We bevorderen het contact tussen de kinderen onderling en helpen ze bij het aanleren van sociale vaardigheden. We leren de kinderen om rekening met elkaar te houden en helpen ze om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken. We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen veel zelf te laten doen en kleine opdrachtjes te geven, die ze aan kunnen al naar gelang hun ontwikkeling. Op alle vestigingen werken wij met thema’s die tevens aansluiten op alle basisonderwijs scholen. Er zijn 12 thema’s die wij hanteren volgens het Piramide Boek.
Het pedagogische beleid staat beschreven in ons beleidsplan, dat u eventueel bij uw overeenkomst mee naar huis kan krijgen of inzien op de vestigingen, (Zie aub nieuwsbrief)

Oudercontact

“Mijn Kinderopvang” vindt overleg met ouder(s) /verzorger(s) van groot belang voor goede opvang. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen, om de opvang bij “Mijn Kinderopvang” en de thuissituatie zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

In het intakegesprek horen we dan ook graag van u wat uw kind gewend is. En omdat u natuurlijk niets van de ontwikkeling van uw kind wilt missen, houden we zijn dagelijkse ontwikkeling bij. Daarom hoort u tevens bij het intakegesprek wie de mentor van uw kind wordt. 2 keer per jaar worden er mentor gesprekken gehouden van ca. 10 min. op de opvang. In de mentor gesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind besproken.


Komt u even kijken?

We vinden het erg leuk als u even een kijkje komt nemen in het kinderdagverblijf. U kunt dan zelf de sfeer proeven. Uw kind kan dan rondkijken in de groep en kennismaken met de leiding en andere kinderen. Zo wordt de eerste dag iets minder spannend.

Openingstijden

VSO
Ma, t/m Vr - 06:30 t/m 08:30
KDV
Ma, t/m Vr - 06:30 t/m 18:30
NSO
Ma, Di, Do, Vr - 13:30 t/m 18:30
Woe - 11:30 t/m 18:30
BSO
Ma, Di, Do, Vr - 06:30 t/m 08:30
Ma, Di, Do, Vr - 13:30 t/m 18:30
Woe - 11:30 t/m 18:30