Pedagogische beleidsmedewerkers
en coaches

Onze Pedagogisch beleidsmedewerker en onze Coach dragen bij aan de kwaliteit van de opvang en hebben beide een belangrijke taak. De ene houd zich enerzijds bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en de andere coacht onze pedagogisch medewerkers bij hun werkzaamheden. Mijn kinderopvang heeft gekozen voor splitsing van de functie Pedagogisch beleidsmedewerker/Coach zodat de medewerker zich beter kan specialiseren en doelgericht met 1 taak bezig kan houden.

Pedagogisch beleid

De pedagogisch beleidsmedewerker ontwikkelt het pedagogisch beleid. Het pedagogisch beleid kan breder zijn dan alleen het pedagogisch beleidsplan, het kan al het beleid omvatten dat raakt aan de pedagogische praktijk. Daarnaast kan de pedagogisch beleidsmedewerker een taak hebben bij het bewaken en in voeren van pedagogische beleidsvoornemens, zodat iedere medewerker werkt volgens dezelfde pedagogische visie.

Beleidsmedewerker: Mevrouw S. Bouniss

Coaching

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de Coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijk werkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching.

Coach: Mevrouw J. Aydin

Vestigingen/ groepen:

KDV De Grote Dans

Groep: Bruintje Beer en Nijntje ( Salsastraat 127 Danswijk Almere-stad )

BSO De Grote Dans

Groep: Bruintje Beer en Nijntje ( Salsastraat 127 Danswijk Almere-stad )

KDV De Muziekkwartier

Groep: De Melodietjes ( Brahmsstraat 1 Muziekwijk Almere-stad )

BSO De Muziekkwartier

Groep: Bruintje Beer en Nijntje ( Salsastraat 127 Danswijk Almere-stad )

BSO De Molen

Groep: ( Buitenkruierstraat 1 Molenbuurt Almere-buiten )

BSO De Kleine Dans

Groep: De Ducktown ( Salsastraat 130 Danswijk Almere-stad )